Digitalizace chodu
Vaší ordinace

• Zjednodušte platby za Vaše služby.

• Získejte záruku za rezervované termíny.

• Evidujte souhlasy a dotazníky elektronicky.

• Začněte s telemedicínou.

Jak Vám Salutea pomůže

Digitalizace není dnes volba, ale nutnost. Nezaspěte a začněte inovovat administrativu při poskytování zdravotní péče ve Vaší ordinaci ještě dnes. 

Kreditní systém
pro pacienty

Administrativně náročné placení za Vaše služby vyřešíte elegantně pomocí kreditních kont, které Salutea pro Vaše pacienty vede.

Systém záruk
za rezervace

Neomluvené absence budou minulostí. Nechte si své rezervace zajistit peněžní částkou a snížíte tím plýtvání časem na minimum.

Souhlasy a dotazníky digitálně

Zastavte vyplňování papírových formulářů a dejte pacientům možnost vyplnit vše online doma před tím, než dorazí k Vám do ordinace.

Telemedicína jako nová služba

Přímý kontakt s pacientem sice nenahradí, ale nabízí vhodnou alternativu k osobní návštěvě lékaře a umožní Vám rozšířit portfolio služeb o virtuální konzultace.

Jak Salutea funguje?

Pacienti platí kredity
bezpečně a bezstarostně

Usnadněte si platební kontakt s Vašimi pacienty díky kreditovému systému. V Salutee vedete kreditních konta pacientů, na která si dobíjí kredity a ty pak využijí při rezervacích a placení služeb, a to vše bez pořizování platební brány či terminálu.

Díky zárukám za rezervace neplýtváte časem

Motivujte Vaše pacienty, aby respektovali Váš čas.

Pomocí zálohy ve formě kreditů nebo záruky ve formě garance platební kartou snížíte počet neomluvených absencí a včasné omluvy Vám umožní znovuobsadit termín jiným pacientem.

Souhlasy a dotazníky
máte online

Zbavte se zbytečného papírování a náročné administrativy.

Modul elektronické dokumentace Vám umožní vytvořit si vlastní formuláře informovaných souhlasů a anamnestických dotazníků a poslat je pacientům k vyplnění online, důvěryhodně a v souladu s platnou legislativou.

S telemedicínou
jste flexibilnější

Nabídněte pacientům možnost vzdáleného bezkontaktního spojení.

Modul pro telemedicínu je určen k virtuálnímu setkávání pacientů s lékaři. Slouží i pro organizaci hromadných videokonferencí, webinářů, jejich nahrávání, ukládání a sdílení, včetně možnosti placeného obsahu propojeného na kreditní systém.

Perfektní komunikace
jako základ kvalitní péče

Používejte moderní technologie, Vaši pacienti to ocení. 

Online portál pro pacienty usnadní první kontakt, automaticky připomene zasláním SMS termíny rezervací, vyřídí elektronicky příjmovou dokumentaci, nabídne přehled o rezervacích, platbách a stavu kreditního konta a poskytuje jednoduchý nástroj pro online omluvenky.

Komu Salutea slouží?

Fyzioterapie

Dentální hygiena

Stomatologie

Zdravotnické kliniky

Created with Sketch.

Psychologie a poradny

Ambulantní praxe

Proč zvolit Saluteu?

Zdokonalíte a rozšíříte Vaše služby

Zvýšíte spokojenost pacientů

Omezíte počet neomluvených absencí

Usnadníte si administrativu a zpracování plateb

Nabídnete bezkontaktní návštěvy

Profesionální
zákaznická podpora

Ať už na telefonu, emailu či interním chatu – jsme Vám plně k dispozici.  Rádi pomůžeme při nastavování a zavádění systému, v případě dotazů na každodenní bázi, ale také při objevování a zkoušení nových funkcí a vylepšení v systému. 

Začněte ihned.
Vyzkoušejte Saluteu zdarma na 14 dní!

Dejte nám možnost poznat potřeby Vaší praxe a najít místa, kde může Salutea pomoci.